clouds.png

YENİLENEBİLİR
ENERJİYE
GÖNLÜN VAR MI?

sld1.png

Proje Amacı

YEK-G ile elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacı doğrultusunda;

Proje Amacı

YEK-G ile elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacı doğrultusunda;

Proje Gelişim Süreci

İş geliştirme ve mevzuat çalışmalarına başladık.
13 Nisan 2020
EPİAS YEK-G Yönetmelik Taslak Çalışmalarının Tamamlanması
16 Haziran 2020
EPDK tarafından Taslak Yönetmeliğin Görüşe Açılması
28 Temmuz 2020
EPİAS YEK-G Usul ve Esasları Taslağının Şirketimiz tarafından hazırlanarak EPDK’ya sunulması
30 Temmuz 2020
YEK-G Yazılım Geliştirme Proje Başlangıç Toplantısının Gerçekleştirilmesi
28 Eylül 2020
Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği yayınlanması
14 Kasım 2020
Sanal uygulamaya geçiş
15 Nisan 2021
YEK-G Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de yayınlandı
08 Mayıs 2021
Canlı uygulamaya geçiş
01 Haziran 2021

Proje Gelişim Süreci

İş geliştirme ve mevzuat çalışmalarına başladık.
13 Nisan 2020
EPİAS YEK-G Yönetmelik Taslak Çalışmalarının Tamamlanması
16 Haziran 2020
EPDK tarafından Taslak Yönetmeliğin Görüşe Açılması
28 Temmuz 2020
EPİAS YEK-G Usul ve Esasları Taslağının Şirketimiz tarafından hazırlanarak EPDK’ya sunulması
30 Temmuz 2020
YEK-G Yazılım Geliştirme Proje Başlangıç Toplantısının Gerçekleştirilmesi
28 Eylül 2020
Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği yayınlanması
14 Kasım2020
Sanal uygulamaya geçiş
15 Nisan 2021
YEK-G Usul ve Esaslar Resmi Gazete’de yayınlandı
08 Mayıs 2021
Canlı uygulamaya geçiş
01 Haziran 2021

Proje Hakkında

Videoyu oynat

YEK-G Tanıtım Animasyonu

Videoyu oynat

Yenilenebilir Enerji ve YEK-G Sistemi

Videoyu oynat

YEK-G Sistem İşleyişi ve Terminolojisi

Videoyu oynat

YEK-G Ülkemize ve Enerji Sektörüne neler kazandıracak?

Videoyu oynat

YEK-G Belgesi nedir?

Videoyu oynat

"Yeşil Tarife" YETA ve YEK-G Sistemi

Videoyu oynat

Nihai Tüketiciler YEK-G Belgelerini Nasıl Temin Edecekler?

YEK-G Sistemi nedir?

“Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi YEK-G”; EPİAŞ’ın tamamen kendi imkanlarıyla blokzincir teknolojisinden yararlanarak, üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlandı.

 

YEK-G Sistemine katılım “gönüllük esasına göre” gerçekleşecek.

 

Sisteme dahil olan lisans sahibi üretim tesislerinin  şebekeye verdiği her 1 MWh’lik yenilenebilir enerjiye ait özellikler  kaydedilerek belgelenecek.

 

Yenilenebilir enerjinin “kimlik kartı” statüsündeki  YEK-G Belgesi aracılığıyla; son tüketicilerin kullanmış oldukları enerjinin  yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği  takip, ispat ve ifşa edilecek. 

Böylece, tüketicilere  yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin  tedarik edilmesi garantilenecek.

 

YEK-G Sistemi ile; Üreticiler; elektrik üretim ve tüketiminde  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırabilecek.

 

Tedarik şirketleri; yükümlülükleri kapsamında,  portföylerinde yenilenebilir enerji olduğunu doğrulayabilecek.

 

Tüketiciler ise;  çevre korunmasına katkı sağlarken, satın aldıkları enerjinin kaynağı hakkında bilgi edinebilecek, elektrik ürünleri arasında tercih imkanına sahip olacak.

 

YEK-G Sistemi ile; Yenilenebilir enerji üretimine verdiğiniz her destek, sürdürülebilir gelecek için değerli bir katkı olacak.

 

Türkiye kazanacak… Türkiye’nin yenilebilir enerjisi kazanacak.

YEK-G Sistemi nedir?

“Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi YEK-G”; EPİAŞ’ın tamamen kendi imkanlarıyla blokzincir teknolojisinden yararlanarak, üretilen elektriğin üreticiden tüketiciye kadar tüm süreçlerini takip etmek amacıyla tasarlandı.

 

YEK-G Sistemine katılım “gönüllük esasına göre” gerçekleşecek.

 

Sisteme dahil olan lisans sahibi üretim tesislerinin  şebekeye verdiği her 1 MWh’lik yenilenebilir enerjiye ait özellikler  kaydedilerek belgelenecek.

 

Yenilenebilir enerjinin “kimlik kartı” statüsündeki  YEK-G Belgesi aracılığıyla; son tüketicilerin kullanmış oldukları enerjinin  yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği  takip, ispat ve ifşa edilecek. 

 

Böylece, tüketicilere  yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin  tedarik edilmesi garantilenecek.

 

YEK-G Sistemi ile; Üreticiler; elektrik üretim ve tüketiminde  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırabilecek.

 

Tedarik şirketleri; yükümlülükleri kapsamında,  portföylerinde yenilenebilir enerji olduğunu doğrulayabilecek.

 

Tüketiciler ise;  çevre korunmasına katkı sağlarken, satın aldıkları enerjinin kaynağı hakkında bilgi edinebilecek, elektrik ürünleri arasında tercih imkanına sahip olacak.

 

YEK-G Sistemi ile; Yenilenebilir enerji üretimine verdiğiniz her destek, sürdürülebilir gelecek için değerli bir katkı olacak.

 

Türkiye kazanacak… Türkiye’nin yenilebilir enerjisi kazanacak.

Organize YEK-G Piyasası nedir?

Organize YEK-G Piyasası, EPİAŞ tarafından organize edilip işletilen ve YEK-G belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleştirildiği piyasadır.

Organize YEK-G piyasasında, YEK-G belgesini eşleşilen fiyat üzerinden eşleşme miktarı kadar YEK-G belgesi teslim alma veya teslim etme yükümlülüğü doğuran kontratlar, sürekli ticaret modeline göre Piyasa İşletmecisi tarafından işleme açılır.

 

Belgelendirilebilir üretim miktarı kapsamında ihraç edilen YEK-G belgeleri, üretim kaynağının kaynak türü ile işleme açılan kontratlarda işlem görür.

 

Piyasa katılımcıları seans süresince açık olan kontratlara alış ve/veya satış yönlü teklif verebilirler.

 

Piyasa süresince EPİAŞ tarafından maksimum ve minimum fiyat belirlenir ve piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait fatura ödemelerine ilişkin oluşabilecek mali risklere karşı piyasa işlem teminatı alınır. Piyasa katılımcıları, mevcut piyasa işlem teminatı tutarları kadar Organize YEK-G Piyasasında işlem gerçekleştirebilir.

Organize YEK-G Piyasası nedir?

Organize YEK-G Piyasası, EPİAŞ tarafından organize edilip işletilen ve YEK-G belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleştirildiği piyasadır.

 

Organize YEK-G piyasasında, YEK-G belgesini eşleşilen fiyat üzerinden eşleşme miktarı kadar YEK-G belgesi teslim alma veya teslim etme yükümlülüğü doğuran kontratlar, sürekli ticaret modeline göre Piyasa İşletmecisi tarafından işleme açılır.

 

Belgelendirilebilir üretim miktarı kapsamında ihraç edilen YEK-G belgeleri, üretim kaynağının kaynak türü ile işleme açılan kontratlarda işlem görür.

 

Piyasa katılımcıları seans süresince açık olan kontratlara alış ve/veya satış yönlü teklif verebilirler.

 

Piyasa süresince EPİAŞ tarafından maksimum ve minimum fiyat belirlenir ve piyasa katılımcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait fatura ödemelerine ilişkin oluşabilecek mali risklere karşı piyasa işlem teminatı alınır. Piyasa katılımcıları, mevcut piyasa işlem teminatı tutarları kadar Organize YEK-G Piyasasında işlem gerçekleştirebilir.

YEK-G Projesi Blokzincir Çalışmaları

“Blokzincir, merkezi yetkisi olmayan şifreli, değişmez ve sürekli büyüyen dağıtılmış veritabanıdır. Satoshi Nakamoto, blokzincir teknolojisini işlemlerin sırasını kronolojik olarak oluşturma ve çift saymadan kaçınma problemini anlamak için eşler arası dağıtılmış bir zaman damgası sunucusu olarak tanımlamıştır.

 

Temelde birçok sektör merkezi olarak yönetilmekte ve güven hususu tek taraflı olarak işlenmektedir. Blokzincir teknolojisi güven ve şeffaflığı artırmak amacıyla geleceğin işletmelerini yeniden yapılandırmaktadır. Blokzincir genel olarak enerji, sigortacılık, finans, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında ilk adımlarını atmıştır. Özellikle enerji sektörü geniş ölçekli ve merkezi yapıda olduğu için blokzincirin etki ettiği ilk sektörler arasında yer almaktadır. Yüksek takip edilebilirlik sağlayan blokzincir, enerji sektöründe yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kullanıma geçmektedir. 

Bu sayede yenilenebilir enerji kaynak miktarı artışı sağlanarak yenilenebilir kaynaklardan üretilen sertifikalar çift sayma problemi olmadan güven ve şeffaflık prensipleri altında ticarete söz konusu olmaktadır.Bu alanda uluslararası olarak birçok pilot çalışma mevcuttur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının takibi ile uygulanmaya başlayan blokzincir gelecekte şebeke yapısında yeni küçük aktörlerin olacağını göstermektedir. Kurulacak yapılar ile arz ve talep dengesi sağlanarak daha esnek, dayanımlı ve kesintisiz enerji tedariği oluşturularak teminat sisteminde hafifleme ve anlık uzlaştırma işlemleri sağlanabilecektir.

 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından işletilecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) projesi 1 Haziran 2021 tarihinde canlıya alınacaktır. Blokzincir üzerinden işletilecek olan YEK-G sertifika piyasası ülkemiz yenilenebilir enerji yatırımları ve blokzincir alanında yenilikçi bir etki oluşturacaktır.

 

YEK-G Sistemi’nin amacı, sisteme dahil olan üretim tesislerinin şebekeye verdiği her 1 MWh’lik enerjiye ait özelliklerin kaydedilerek belgelendirilmesi aracılığıyla son tüketicilerin ve tedarik şirketlerinin tüketmiş oldukları enerjinin kaynağının belgelendirilmesini sağlamaktır. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin hayata geçireceği platform sayesinde blokzincir üzerinden yenilenebilir enerji sertifikaları alım, satım, itfa, ihtaç işlemleri yapılabilecektir.

 

Yenilikçi teknolojilerle geleceğe yatırım yapan EPİAŞ blokzincir teknolojisinin enerji piyasalarında aktif olarak kullanılabileceği ağı hayata geçirecektir. Blokzincir teknolojisi ile sertifikaların takibinin kolaylaştırılarak yenilikçi, güvenli ve şeffaf bir piyasa ortamı oluşacaktır. Bu blokzincir ağı vasıtasıyla enerji piyasalarının ilk yerli blokzincir ağı oluşturulacaktır. Ağ vasıtası ile yenilenebilir enerji sertifikaların ticareti ve ifşası yapılarak son kullanıcıların enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullandığı doğrulanacaktır.”

“Blokzincir, merkezi yetkisi olmayan şifreli, değişmez ve sürekli büyüyen dağıtılmış veritabanıdır. Satoshi Nakamoto, blokzincir teknolojisini işlemlerin sırasını kronolojik olarak oluşturma ve çift saymadan kaçınma problemini anlamak için eşler arası dağıtılmış bir zaman damgası sunucusu olarak tanımlamıştır.

 

Temelde birçok sektör merkezi olarak yönetilmekte ve güven hususu tek taraflı olarak işlenmektedir. Blokzincir teknolojisi güven ve şeffaflığı artırmak amacıyla geleceğin işletmelerini yeniden yapılandırmaktadır. Blokzincir genel olarak enerji, sigortacılık, finans, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında ilk adımlarını atmıştır. Özellikle enerji sektörü geniş ölçekli ve merkezi yapıda olduğu için blokzincirin etki ettiği ilk sektörler arasında yer almaktadır. Yüksek takip edilebilirlik sağlayan blokzincir, enerji sektöründe yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kullanıma geçmektedir. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynak miktarı artışı sağlanarak yenilenebilir kaynaklardan üretilen sertifikalar çift sayma problemi olmadan güven ve şeffaflık prensipleri altında ticarete söz konusu olmaktadır. Bu alanda uluslararası olarak birçok pilot çalışma mevcuttur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının takibi ile uygulanmaya başlayan blokzincir gelecekte şebeke yapısında yeni küçük aktörlerin olacağını göstermektedir. Kurulacak yapılar ile arz ve talep dengesi sağlanarak daha esnek, dayanımlı ve kesintisiz enerji tedariği oluşturularak teminat sisteminde hafifleme ve anlık uzlaştırma işlemleri sağlanabilecektir.

 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından işletilecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) projesi 1 Haziran 2021 tarihinde canlıya alınacaktır. Blokzincir üzerinden işletilecek olan YEK-G sertifika piyasası ülkemiz yenilenebilir enerji yatırımları ve blokzincir alanında yenilikçi bir etki oluşturacaktır.

 

YEK-G Sistemi’nin amacı, sisteme dahil olan üretim tesislerinin şebekeye verdiği her 1 MWh’lik enerjiye ait özelliklerin kaydedilerek belgelendirilmesi aracılığıyla son tüketicilerin ve tedarik şirketlerinin tüketmiş oldukları enerjinin kaynağının belgelendirilmesini sağlamaktır. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin hayata geçireceği platform sayesinde blokzincir üzerinden yenilenebilir enerji sertifikaları alım, satım, itfa, ihtaç işlemleri yapılabilecektir.

 

Yenilikçi teknolojilerle geleceğe yatırım yapan EPİAŞ blokzincir teknolojisinin enerji piyasalarında aktif olarak kullanılabileceği ağı hayata geçirecektir. Blokzincir teknolojisi ile sertifikaların takibinin kolaylaştırılarak yenilikçi, güvenli ve şeffaf bir piyasa ortamı oluşacaktır. Bu blokzincir ağı vasıtasıyla enerji piyasalarının ilk yerli blokzincir ağı oluşturulacaktır. Ağ vasıtası ile yenilenebilir enerji sertifikaların ticareti ve ifşası yapılarak son kullanıcıların enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullandığı doğrulanacaktır.”

YEK-G sisteminin işleyişi nasıl gerçekleşecek?

Kayıt
ico7
İhraç
ico6
Transfer
ico6
İtfa
ico5
İfşa
ico3
İlga
ico2
İlgil Kurumlar
ico1
 • YEK-G Sistemine katılım, gönüllülük esasına dayanır.
 • EPDK’dan lisans almış, yenilenebilir enerji üretim ve tedarik şirketleri  katılım için EPİAŞ’a başvurabilir.
 • EPİAŞ, kayıt işlemlerini takiben YEK-G Sistemi kayıt veri tabanında  kullanıcı adına hesap oluşturur.
 • Üreticilerin hesapları,  ilgili yenilenebilir üretim tesisleri ile ilişkilendirilir.
 • Yenilenebilir enerjinin “kimlik kartı” olan YEK-G Belgesi; üretilen enerjinin kaynak türü ile belirlenen çevresel değerini  ve niteliklerini gösteren elektronik belgedir. 
 • Üreticilerin başvurusunu takiben,  EPİAŞ tarafından, yenilenebilir üretim tesislerinin  her 1 MWh’lik enerji üretimlerine karşılık  1 adet YEK-G Belgesi oluşturulur ve  ilgili üretici hesabına aktarılır.
 • YEK-G Belgeleri, belgelendirilebilir, yenilenebilir üretim miktarı  dikkate alınarak ihraç edilir. 
 • İhraç edilen YEK-G Belgeleri, sistemde hesabı bulunan  sistem kullanıcıları arasında ticarete konu olabilir. 
 • Ticarete konu olan YEK-G Belgelerinin sistem kullanıcılarının hesapları arasında devrine transfer adı verilir.
 • Üretim ve tedarik lisansı sahibi piyasa katılımcıları kendi aralarında,  enerjiden bağımsız olarak da YEK-G Belgesi ticareti yapabilir. 
 • Bu ticaret, ikili anlaşma yoluyla sağlanabilmektedir. 
 • YEK-G Sistem kullanıcıları,  tüketicilerine ilişkin yenilenebilir enerji tedariğini doğrulamak amacıyla EPİAŞ’a itfa bildiriminde bulunur. 
 • YEK-G Belgelerinin kullanım işlemini ifade eden,  itfa bildirimini takiben, YEK-G İtfa Belgesi düzenlenir ve  nihai tüketici ile paylaşılması için tedarikçiye gönderilir.
 • “Yeşil Enerji” kullanan her bir tüketici, EPİAŞ'ın geliştireceği ve EPİAŞ web sitesinde yer alacak  EPİAŞ YEK-G Belgesi Doğrulama Portalından  itfa numarası ile birlikte YEK-G belgelerini doğrulayabilecektir.
 • Adına itfa bildirimi gerçekleştirilmiş bir tüketiciye,  aynı tüketim dönemi ve aynı YEK-G Belgesi için  başka bir tedarikçi tarafından itfa bildirimi gerçekleştirilemez. 
 • Tüketicilerin, kullandıkları yenilenebilir enerjinin  kaynağı hakkında bilgilendirilmesine ifşa adı verilir. 
 • Son tüketici, YEK-G Belgesi aracılığıyla,  ilgili tüketim döneminde, yenilenebilir enerji kullandığını  iddia, ispat ve garanti edebilir. 
 • YEK-G Belgeleri, ilişkili oldukları enerjinin  üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir. 
 • Zaman aşımı dolayısıyla belgelerin geçerliliğini yitirmesine  ilga adı verilir. 
 • Geçerlilik süresi dolan YEK-G Belgeleri,  yeniden başka bir işleme konu edilemez.
 • YEK-G Sistemi’nde Kayıt, İhraç ve İtfa Kuruluşu  görevlerini yerine getirecek olan EPİAŞ, Organize YEK-G Piyasasını da işletecektir.
 • Sayaç Ölçüm Kuruluşu olarak görevlendirilen  TEİAŞ ve EDAŞ verileri EPİAŞ’a iletecektir. 
 • YEK-G Sistemi’nin tüm süreçleri ve piyasa işletimi  EPDK’nın kontrol ve denetiminde gerçekleşecektir.

YEK-G sisteminin işleyişi nasıl gerçekleşecek?

Kayıt
ico7
İhraç
ico6
Transfer
ico6
İtfa
ico5
İfşa
ico3
İlga
ico2
İlgil Kurumlar
ico1
 • YEK-G Sistemine katılım, gönüllülük esasına dayanır.
 • EPDK’dan lisans almış, yenilenebilir enerji üretim ve tedarik şirketleri  katılım için EPİAŞ’a başvurabilir.
 • EPİAŞ, kayıt işlemlerini takiben YEK-G Sistemi kayıt veri tabanında  kullanıcı adına hesap oluşturur.
 • Üreticilerin hesapları,  ilgili yenilenebilir üretim tesisleri ile ilişkilendirilir.
 • Yenilenebilir enerjinin “kimlik kartı” olan YEK-G Belgesi; üretilen enerjinin kaynak türü ile belirlenen çevresel değerini  ve niteliklerini gösteren elektronik belgedir. 
 • Üreticilerin başvurusunu takiben,  EPİAŞ tarafından, yenilenebilir üretim tesislerinin  her 1 MWh’lik enerji üretimlerine karşılık  1 adet YEK-G Belgesi oluşturulur ve  ilgili üretici hesabına aktarılır.
 • YEK-G Belgeleri, belgelendirilebilir, yenilenebilir üretim miktarı  dikkate alınarak ihraç edilir. 
 • İhraç edilen YEK-G Belgeleri, sistemde hesabı bulunan  sistem kullanıcıları arasında ticarete konu olabilir. 
 • Ticarete konu olan YEK-G Belgelerinin sistem kullanıcılarının hesapları arasında devrine transfer adı verilir.
 • Üretim ve tedarik lisansı sahibi piyasa katılımcıları kendi aralarında,  enerjiden bağımsız olarak da YEK-G Belgesi ticareti yapabilir. 
 • Bu ticaret, ikili anlaşma yoluyla sağlanabilmektedir. 
 • YEK-G Sistem kullanıcıları,  tüketicilerine ilişkin yenilenebilir enerji tedariğini doğrulamak amacıyla EPİAŞ’a itfa bildiriminde bulunur. 
 • YEK-G Belgelerinin kullanım işlemini ifade eden,  itfa bildirimini takiben, YEK-G İtfa Belgesi düzenlenir ve  nihai tüketici ile paylaşılması için tedarikçiye gönderilir.
 • “Yeşil Enerji” kullanan her bir tüketici, EPİAŞ'ın geliştireceği ve EPİAŞ web sitesinde yer alacak  EPİAŞ YEK-G Belgesi Doğrulama Portalından  itfa numarası ile birlikte YEK-G belgelerini doğrulayabilecektir.
 • Adına itfa bildirimi gerçekleştirilmiş bir tüketiciye,  aynı tüketim dönemi ve aynı YEK-G Belgesi için  başka bir tedarikçi tarafından itfa bildirimi gerçekleştirilemez. 
 • Tüketicilerin, kullandıkları yenilenebilir enerjinin  kaynağı hakkında bilgilendirilmesine ifşa adı verilir. 
 • Son tüketici, YEK-G Belgesi aracılığıyla,  ilgili tüketim döneminde, yenilenebilir enerji kullandığını  iddia, ispat ve garanti edebilir. 
 • YEK-G Belgeleri, ilişkili oldukları enerjinin  üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerlidir. 
 • Zaman aşımı dolayısıyla belgelerin geçerliliğini yitirmesine  ilga adı verilir. 
 • Geçerlilik süresi dolan YEK-G Belgeleri,  yeniden başka bir işleme konu edilemez.
 • YEK-G Sistemi’nde Kayıt, İhraç ve İtfa Kuruluşu  görevlerini yerine getirecek olan EPİAŞ, Organize YEK-G Piyasasını da işletecektir.
 • Sayaç Ölçüm Kuruluşu olarak görevlendirilen  TEİAŞ ve EDAŞ verileri EPİAŞ’a iletecektir. 
 • YEK-G Sistemi’nin tüm süreçleri ve piyasa işletimi  EPDK’nın kontrol ve denetiminde gerçekleşecektir.

YEK-G Sistemi kullanım alanları nelerdir?

YEK-G Sistemi ülkemize ve enerji sektörüne neler kazandıracak?

YEK-G Sistemi, Elektrik tüketiminin yüksek olduğu sektör ve kuruluşlardan  bireysel kullanıcılara kadar;  yenilenebilir enerjiyi herkes için ulaşılabilir hale getirecek.

 

Gönüllü katılım, sosyal sorumluluk anlayışını sisteme hakim kılarak; güçlü ve güvenilir bir piyasanın oluşmasına, işlerlik ve derinlik kazanmasına katkı sağlayacak. 

 

YEK-G Sistemi, çevresel öneminin yanı sıra  büyük bir ekonomik potansiyel barındırıyor.

1. Daha fazla yenilenebilir enerji talebi, enerji üretim ve tedariğini bu yönde şekillendirecektir.  

 

2. Avrupa Birliği standartlarında geliştirilen kaynak garanti sistemi, yenilenebilir enerji üreten tesislerin satış hacmini artıracaktır.  

 

3. Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan  markaların tüketici algısı, yeni bir boyut kazanacak; artan tüketici memnuniyeti beraberinde rekabet avantajını getirecektir. 

 

4. Organize YEK-G Piyasasında;  her bir kaynak bazında oluşacak gösterge fiyatlar, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir piyasanın  belirleyici unsuru olacak. 

 

5. Uluslararası standartların getirdiği rekabet  işlem maliyetlerini daha ekonomik hale getirecek.

 

6. Yerli ve milli sistemin getirilerinden biri olarak;  üretici ve tacirlerin, dolayısıyla tüketicilerin maliyetleri  Türk Lirası cinsinden olacak. 

 

7. BlokZincir teknolojisi ile veriler yalnızca merkezi olarak değil,  üretildiği tüm noktalarda doğrulanabilecek.  Yüksek işlem güvenliği ve hız,  sistemin tüm süreçlerine yansıyacak. 

YEK-G Sistemi kullanım alanları nelerdir?

YEK-G Sistemi ülkemize ve enerji sektörüne neler kazandıracak?

YEK-G Sistemi, Elektrik tüketiminin yüksek olduğu sektör ve kuruluşlardan  bireysel kullanıcılara kadar;  yenilenebilir enerjiyi herkes için ulaşılabilir hale getirecek.

 

Gönüllü katılım, sosyal sorumluluk anlayışını sisteme hakim kılarak; güçlü ve güvenilir bir piyasanın oluşmasına, işlerlik ve derinlik kazanmasına katkı sağlayacak. 

 

YEK-G Sistemi, çevresel öneminin yanı sıra  büyük bir ekonomik potansiyel barındırıyor.

 

1. Daha fazla yenilenebilir enerji talebi, enerji üretim ve tedariğini bu yönde şekillendirecektir.  

 

2. Avrupa Birliği standartlarında geliştirilen kaynak garanti sistemi, yenilenebilir enerji üreten tesislerin satış hacmini artıracaktır.  

 

3. Enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan  markaların tüketici algısı, yeni bir boyut kazanacak; artan tüketici memnuniyeti beraberinde rekabet avantajını getirecektir. 

 

4. Organize YEK-G Piyasasında;  her bir kaynak bazında oluşacak gösterge fiyatlar, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir piyasanın  belirleyici unsuru olacak. 

 

5. Uluslararası standartların getirdiği rekabet  işlem maliyetlerini daha ekonomik hale getirecek.

 

6. Yerli ve milli sistemin getirilerinden biri olarak;  üretici ve tacirlerin, dolayısıyla tüketicilerin maliyetleri  Türk Lirası cinsinden olacak. 

 

7. BlokZincir teknolojisi ile veriler yalnızca merkezi olarak değil,  üretildiği tüm noktalarda doğrulanabilecek.  Yüksek işlem güvenliği ve hız,  sistemin tüm süreçlerine yansıyacak. 

Sıkça Sorulan Sorular

YEK-G sistemi katılım anlaşmasını imzalamış ve yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kayıt işlemlerini tamamlamış olan;

Üretim Lisansı sahibi,

Tedarik lisansı sahibi,

tüzel kişiler katılım sağlayabilirler.

Elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliğinin 10 uncu maddesi üçüncü fıkrası kapsamında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üreticiler YEK-G sistem kullanıcısı olamaz hükmü yer almaktadır.

YEK-G ve Organize YEK-G piyasalarına yıllık katılım ücreti olacaktır. YEK-G Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Usul Ve Esasları 41 inci maddesi üçüncü fıkrası (b) bendinde belirtildiği üzere, yıllık katılım ücreti, kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilk faturada ve her yıl için ocak ayı dönemine ilişkin faturada yıllık katılım ücreti kalemi olarak yer alır ve ilgili faturaların son ödeme tarihinde otomatik olarak ödeme gerçekleştirilir. Yıllık katılım ücreti piyasa katılımcısının aynı yıl içerisinde sistemden çıkması durumunda iade edilmez.

 

YEK-G ve Organize YEK-G piyasalarında 2021 yılı içerisinde piyasa işletim ücreti alınmayacaktır.

YEK-G sisteminde oluşturulacak YEK-G belgelerine ilişkin üretim verileri, ilgili yenilenebilir üretim tesislerinin aylık olarak uzlaştırması yapılan sayaçlarından elde edilmektedir. Bu bağlamda, üretilen her 1 MWh elektrik üretimine karşılık ihraç edilen 1 adet YEK-G Belgesinde veri doğruluğu ile bu sistemin en büyük özelliklerden bir tanesi olacaktır. Sistem üzerinden üretilecek her 1 MWh’lık YEK-G Belgesine blok zincir teknolojisi kullanılarak eşsiz bir kod atanacaktır. Bu kod sayesinde elektriğin ve dolayısıyla YEK-G belgesinin üretiminde tüketimine kadar takibi kolayca yapılabilecektir.

 

YEK-G sistemi ve Organize YEK-G piyasasının işleyişinin mevzuata dayalı olması ile birlikte de katılımcılara adil ve güvenilir bir piyasa ortamı oluşturulacaktır. Bununla birlikte, YEK-G piyasası kapsamında oluşacak olan piyasa verileri EPİAŞ Şeffaflık Platformunda katılımcıların kullanımına sunulacaktır.

YEK-G sistemine kayıt aşamasında üretim tesisi bazında imzalanan Katılım Taahhütnamesine istinaden bir katılımcı YEK-G sisteminde aktif  kayıtlı olduğu durumda enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika programlarını kullanamıyor olacaktır.

 

YEK-G yönetmeliği ve YEK-G Sistemi ve Organize Yek-G Piyasası İşletim Usul Ve Esaslar’da YEK-G sitemine kayıt aşamasında üretim santraline ilişkin YEK-G sistemi dışında enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika sistemlerine kayıt olmadığına dair taahhüt alınmaktadır. Bu kapsamda aynı takvim yılında YEK-G sistemi dışında başka sisteme kayıtı mümkün olmamaktadır. Üretim santrallerinin kayıt aşamasında alınacak taahhütname dışında gerekli olması durumunda başka bilgi ve belgeler talep edilebilir. Her yıl için Kayıt başvurusu için bir son tarih bulunmamaktadır. YEK-G sistemi dışında başka sistemlerde kullanılmış ve sertifika oluşturulmuş olan üretim miktarlarına ilişkin tekrardan YEK-G sisteminde ihraç edilebilmesi mümkün olmamaktadır. YEK-G sistemine kayıt aşamasında her bir santral bazında talep edilen taahhütnameler katılımcının enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sertifika sistemlerinde kayıt olmadığını içermektedir.

 

Bir üretim tesisinin aynı takvim yılı içerisinde diğer sertifika sistemlerine kayıtlı olduğu tespit edildiği durumda ilgili üretim tesisinin YEK-G sistemine katılım durumu pasife alınır. Yıl içerisinde katılım durumu pasife alınan üretim tesisi aynı takvim yılı için tekrar YEK-G sistemine katılamaz.

Serbest Olmayan Tüketiciler bölgelerinde hizmet veren, sözleşme yoluyla elektrik temin ettikleri görevli Tedarik Şirketlerine başvurarak tükettikleri enerjiyle beraber YEK-G Belgesini temin edebilecektir. Bu tüketiciler, YEK-G belgelerini tedarik edilen enerjiyle beraber temin edebileceklerdir. 

 

Görevli tedarik şirketleri, gönüllü olarak katılım sağlayan son tüketici müşterilerine aylık olarak faturalarına YEK-G belgelerini itfa yapabilecektir. Görevli tedarik şirketleri, tüketicilere tedarik ettikleri elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini tüketicilerin faturalarına özel bir işaret koymak suretiyle ifşa etmekle yükümlü olacaktır.

 

Serbest tüketici olanlar veya serbest tüketici hakkını kullanmayan Tüketiciler,  YEK-G Belgelerini elektrik enerji temin ettikleri firmadan veya istedikleri bir başka tedarik şirketinden tüketimlerine karşılık talep edebilecektir.  Bu gruplarda yer alan nihai tüketiciler, YEK-G Belgelerini elektrik temin ettikleri tedarikçiden bağımsız olarak farklı bir tedarikçiden de temin edebilecek, tüketimlerini yenilenebilir enerjiden karşıladıklarını ispatlayabilecektir. Tedarikçiler, YEK-G belgelerini nihai tüketiciler ile anlaşmasına bağlı olarak minimum bir aylık olacak şekilde bir yıla kadar toplu veya parçalı şekilde itfa yapabilecektir.

YEK-G sistemi kapsamında yenilenebilir elektrik üretim verilerinden İhraç edilecek YEK-G belgelerinin geçerlilik süresi üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 aydır. İlgili YEK-G belgeleri 12 ay içerisinde bir nihai tüketiciye itfa edilmemesi veya piyasa işletmecisi tarafından iptal edilmemesi durumunda sistem tarafından ilga edilir. YEK-G belgeleri itfa, iptal ve ilga edildiği takdirde tekrar kullanılamaz.

Eğitim

Videoyu oynat

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ve Organize YEK-G Piyasası

Videoyu oynat

EPİAŞ-Renewable Energy Guarantees of Origin in the Electricity (YEK-G) System&Organized YEK-G Market

Videoyu oynat

EPİAŞ-TOBB Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Bilgilendirme Semineri

Eğitim

Videoyu oynat

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) ve Organize YEK-G Piyasası

Videoyu oynat

EPİAŞ-Renewable Energy Guarantees of Origin in the Electricity (YEK-G) System&Organized YEK-G Market

Videoyu oynat

EPİAŞ-TOBB Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi Bilgilendirme Semineri

Ekip

Videoyu oynat
Videoyu oynat

Proje Paydaşları

Referanslar

Proje Sponsoru

Ahmet Türkoğlu

Proje Yönlendirme Komitesi

Mehmet Uçansoy

Nezir Ay

Ramis Kulak

Avni Çebi

Muharrem Eliş

Mehmet Haluk Yılmaz

Ahmet Ak

Suat Kır

Proje Yönetimi

Ragıp Tanrıkulu

Necat Demirağ

Emre Korkmaz

Proje Takımı

Abdullah Korkmaz

Ahmet Aydın

Ahmet Güngör

Ahmet Kök

Ahmet Yalçın

Akın Öztürk

Ali Yenilmez

Aziz Keskin

Bilal Topçu

Birol Karatay

Betül Şehnaz Öztürk

Cihet Aktaş

Cüneyt Taha Özkan

Derya Erbay

Derya Taş Ereke

Erdal Kılınç

Fatih Kökten

Gül Kabadayı

Gürler Gülçe

Harun Yayla

İsmail Hakkı Ulutaş

Kazım Umut Aşkın

Kerim Okutucu

Mehmet Sülün

Mehmet Şirin Adanır

Mehmet Yazla

Metin Morgül

Meriç Emre Aydın

Muhammed Özsoy

Murat Erata

Murat Günsay

Mustafa Bitiş

Mustafa Emin Malkoç

Mustafa Murat Orhan

Orhan Çolak

Orhan Satıroğlu

Ozan Baştuğ

Ömer Budancamanak

Ömer Çalık

Ömer Kırcalar

Ömer Mersin

Ömer Metin Gökgöz

Rıdvan Öztürk

Semih Akın

Sezer Halat

Sinan Akıncı

Soner Gerbağa

Şükran Merve Yavuz

Taha Taşdemir

Uğur Volkan Göl

Umut Özfidan

Volkan Gerçek

Zeynep Keleşoğlu

İletişim Takımı

Cihat Belviranlı

Yağmur Demirel

Haluk Semih Dündar

Project Sponsor

Ahmet Türkoğlu

Project Steering Committee

Mehmet Uçansoy

Nezir Ay

Ramis Kulak

Avni Çebi

Muharrem Eliş

Mehmet Haluk Yılmaz

Ahmet Ak

Suat Kır

Project Management

Ragıp Tanrıkulu

Necat Demirağ

Emre Korkmaz

Project Team

Abdullah Korkmaz

Ahmet Aydın

Ahmet Güngör

Ahmet Kök

Ahmet Yalçın

Akın Öztürk

Ali Yenilmez

Aziz Keskin

Bilal Topçu

Birol Karatay

Betül Şehnaz Öztürk

Cihet Aktaş

Cüneyt Taha Özkan

Derya Erbay

Derya Taş Ereke

Erdal Kılınç

Fatih Kökten

Gül Kabadayı

Gürler Gülçe

Harun Yayla

İsmail Hakkı Ulutaş

Kazım Umut Aşkın

Kerim Okutucu

Mehmet Sülün

Mehmet Şirin Adanır

Mehmet Yazla

Metin Morgül

Meriç Emre Aydın

Muhammed Özsoy

Murat Erata

Murat Günsay

Mustafa Bitiş

Mustafa Emin Malkoç

Mustafa Murat Orhan

Orhan Çolak

Orhan Satıroğlu

Ozan Baştuğ

Ömer Budancamanak

Ömer Çalık

Ömer Kırcalar

Ömer Mersin

Ömer Metin Gökgöz

Rıdvan Öztürk

Semih Akın

Sezer Halat

Sinan Akıncı

Soner Gerbağa

Şükran Merve Yavuz

Taha Taşdemir

Uğur Volkan Göl

Umut Özfidan

Volkan Gerçek

Zeynep Keleşoğlu

Communication Team

Cihat Belviranlı

Yağmur Demirel

Haluk Semih Dündar